Εργασιακές σχέσεις σε μία βιομηχανική επιχείρηση = The employmental relations in an industrial enterprise

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εργασιακές σχέσεις σε μία βιομηχανική επιχείρηση = The employmental relations in an industrial enterprise

Παπαβασιλείου, Βασιλική-Νεκταρία

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η θεωρητική επισκόπηση και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων, των πεδίων συγκρούσεων, των τάσεων και των προοπτικών των Βιομηχανικών Σχέσεων, των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στους συλλογικά διαπραγματευόμενους εργαζόμενους με τους εργοδότες και διαμεσολαβείται από το κράτος και τους διεθνείς οργανισμούς. Επιχειρείται ο προσδιορισμός της ιστορικής τους καταβολής και εξέλιξης, ο καταλυτικός ρόλος των εργατικών συνδικάτων και η παρουσίαση των εννοιών της Βιομηχανικής Δημοκρατίας και της Βιομηχανικής Σύγκρουσης. Εξετάζεται το νέο - μεταφορντικό μοντέλο παραγωγής στα πλαίσια του σταδίου καπιταλιστικής ανάπτυξης του ολοκληρωτικού καπιταλισμού, η ευελιξία, η παγκοσμιοποίηση και οι διεθνικές επιχειρήσεις ως προσδιοριστικοί παράγοντες των σύγχρονων Βιομηχανικών Σχέσεων στο διεθνές περιβάλλον, εξετάζονται οι τάσεις σύγκλισης των συστημάτων Βιομηχανικών Σχέσεων και παρουσιάζεται ένα μοντέλο εργατικού διεθνισμού ως απάντηση των εργαζομένων στις διεθνείς πιέσεις. Η μελέτη εστιάζει, επίσης, στα χαρακτηριστικά των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, στα επίπεδα συνδικαλιστικής πυκνότητας και βιομηχανικής σύγκρουσης, στους θεσμούς, στις διαδικασίες διαλόγου και στις σύγχρονες τάσεις που καταγράφονται στις Βιομηχανικές Σχέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρείται να προσδιοριστεί πώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που εκφράζεται μέσω των «Πράσινων» και «Λευκών Βίβλων» - συμβάλει στην ανάπτυξη πεδίων συγκρούσεων και αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα των Βιομηχανικών Σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλει στην τάση σύγκλισης των εθνικών συστημάτων Βιομηχανικών Σχέσεων. Η ιστορική εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά, οι βαθμίδες και οι τύποι συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, τα πολιτικά ρεύματα που δραστηριοποιούνται εντός του εργατικού κινήματος, η συνδικαλιστική πυκνότητα και η εξέλιξη της απεργιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελούν σημαντικό τμήμα στην ανάλυση των ελληνικών Βιομηχανικών Σχέσεων. Επιχειρείται μια σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών – προσδιοριστικών παραγόντων του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και η αποτύπωση των σύγχρονων τάσεων οργάνωσης εντός και εκτός των δομών του. Αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών Βιομηχανικών Σχέσεων και οι πρόσφατες εξελίξεις στο περιεχόμενο και τις δομές τους υπό την επίδραση της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)