Μελέτη τοποθέτησης ηλεκτρικού εξοπλισμού για τη παροχή ισχύος και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού κέντρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη τοποθέτησης ηλεκτρικού εξοπλισμού για τη παροχή ισχύος και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού κέντρου

Τσιανάκας, Γεώργιος

Η παρακάτω εργασία μελετά – υπολογίζει την σωστή προμήθεια υλικών και μηχανημάτων έτσι ώστε να τροφοδοτηθεί ένα τηλεπικοινωνιακό κέντρο με ισχύ ( που τις περισσότερες φορές πρέπει να είναι αδιάλειπτη). Σε πρώτη φάση υπολογίζουμε την συνολική ισχύ που θα πρέπει να εγκαταστήσουμε και στην συνέχεια κάνουμε αίτηση στην ΔΕΗ για σύνδεση ανάλογα με την κατηγορία ισχύος στην οποία ανήκουμε. Τροφοδοτούμε τον γενικό πίνακα AC και από εκεί υπάρχουν αναχωρήσεις προς όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό του κέντρου μας.Τα μηχανήματα που πρέπει να εγκατασταθούν – τροφοδοτηθούν είναι τα παρακάτω. Ανορθωτικό συγκρότημα το οποίο θα μετατρέψει την εναλλασσόμενη τάση σε συνεχή (AC – DC) με σκοπό την τροφοδότηση των τηλεπικοινωνιακών φορτίων. Συστοιχίες συσσωρευτών που στόχος τους είναι να παρέχουν την απαραίτητη ισχύ DC στα τηλεπικοινωνιακά φορτία σε περίπτωση που το δίκτυο της ΔΕΗ τεθεί εκτός και μέχρι να αναλάβει την τροφοδοσία του κέντρου το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΕΗΖ).

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.