Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ταινίες μεταφοράς

Παπαγεωργίου, Νικόλαος
Πιζάνιας, Νεόφυτος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τις ταινίες μεταφοράς. Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας, γίνονται οι παρακάτω προσεγγίσεις: αναφέρονται βασικοί υπολογισμοί των ταινιών μεταφοράς, όπως η ικανότητα μεταφοράς και η ισχύς κίνησης καθώς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ταινιών μεταφοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια περαιτέρω ανάλυση των ταινιών όσο αφορά τους μεταφορείς με ιμάντα. Αναφέρεται ποια μπορεί να είναι η δομή ενός μεταφορέα με ιμάντα, τα είδη ιμάντων που υπάρχουν και οι τρόποι σύνδεσης τους, οι διαμορφώσεις των τυμπάνων και οι διατάξεις τάνυσης. Σημασία δίδεται και στα ράουλα, στην φέρουσα κατασκευή , στην τροφοδότηση και απόρριψη του υλικού καθώς και στον καθαρισμό του ιμάντα και του τυμπάνου. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του ηλεκτρολογικού σχεδίου που έχει κατασκευαστεί για την περίπτωση ταινιών μεταφοράς. Ακολουθεί η περιγραφή του Miltronics, η εγκατάσταση και η διασύνδεση του, όπως και η περιγραφή της σύνδεσης της ζυγαριάς, αλλά και τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα ταχύτητας. Βέβαια στην διπλωματική εργασία περιέχονται και τα ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάστασης μεταφορικής ταινίας

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταφορές - Τεχνολογικές καινοτομίες
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.