Η φωτοβολταϊκή ενέργεια σε οικιακές εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η φωτοβολταϊκή ενέργεια σε οικιακές εφαρμογές

Πανακίδης, Κωνσταντίνος

Στο 1ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ακολουθεί μια εκτενής αναφορά στην Α.Π.Ε. που αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος της εργασίας αυτής, τα Φ/Β συστήματα. Η παρουσίαση των Φ/Β συστημάτων ακολουθείται από αναφορά στις εφαρμογές τους σήμερα. Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζεται η εμπορική χρήση των Φ/Β συστημάτων περίπου από τις αρχές τις δεκαετίες του ’90 μέχρι και τα τέλη του 2007. Γίνεται αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τα Φ/Β συστήματα γενικά στην παγκόσμια αγορά και πιο συγκεκριμένα στις σημαντικότερες χώρες που παράγουν και εγκαθιστούν Φ/Β συστήματα. Εκτενής αναφορά γίνεται και για τον Ελλαδικό χώρο. Στο 3ο κεφάλαιο αναπτύσσεται το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τα Φ/Β συστήματα με την απαραίτητα παρουσίαση των φορέων που σχετίζονται με την αδειοδότηση και εγκατάσταση αυτών των συστημάτων. Το 4ο κεφάλαιο αποτελεί μια προσπάθεια για να παρουσιαστεί εν συντομία ο σχεδιασμός ενός Φ/Β συστήματος. Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εισαχθεί ο αναγνώστης στις κύριες παραμέτρους και μεγέθη που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος. Το 5 ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη μελέτη ενός αυτόνομου Φ/Β συστήματος που θα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια τυπική οικία στο Ν. Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζονται τόσο τα μέρη που θα απαιτηθούν για την επιτυχή του εγκατάσταση ό σο και τα διάφορα κόστη που τα συνοδεύουν. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Οικιακός εξοπλισμός
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)