Καλλιέργεια του ζαχαρότευτλου και παραγωγή ζάχαρης στο ζαχαρουργείο των Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Καλλιέργεια του ζαχαρότευτλου και παραγωγή ζάχαρης στο ζαχαρουργείο των Σερρών

Λαμπαδάριος, Αθανάσιος

Η εργασία αναφέρεται γενικά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού, στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων όσων αφορά τις κλιματολογικές και εδαφολογικές απαιτήσεις, στα ζιζάνια, τους εχθρούς και τις ασθένειες που πρoσβάλλoυν την καλλιέργεια, αλλά και στην τεχνική της καλλιέργειας με την χρονική σειρά με την οποία εφαρμόζεται. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας που υπόκειται η πρώτη ύλη(ζαχαρότευτλα), κατά την εισαγωγή της στο ζαχαρουργείο των Σερρών, προκειμένου να παραληφθεί το τελικό προϊόν που είναι η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, καθώς και στα παραπροϊόντα της μελάσα, Νωπός πολτός, Ξηρός πολτός. Επίσης παρουσιάζονται και ορισμένες βασικές έννοιες που αναφέρονται στην ποιότητα των ζαχαρότευτλων , όπως ζαχαρικός τίτλος και καθαρότητα του χυμού, καθώς επίσης και στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τέλος, παραθέτονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τευτλοκαλλιέργεια στη χώ¬ρα μας, όπως επίσης οι προοπτικές και τα συμπεράσματα σχετικά με την τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα μετά και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Ακόμη προτείνονται και διάφορα διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη προετοιμασία των χωραφιών, την λίπανση, άρδευση, την ζιζανιοκτονία με στόχο την ποιοτικότερη παραγωγή, την μείωση του κόστους καλλιέργειας, όπως επίσης εξετάζεται και το ενδιαφέρων της Ε.Β.Ζ προς άλλες μορφές παραγωγής όπως αυτής του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζαχαροπλαστική
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.