Συστήματα προστασίας σύγχρονης γεννήτριας ενταγμένης σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συστήματα προστασίας σύγχρονης γεννήτριας ενταγμένης σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Παπαδόπουλος, Αθανάσιος

Κάθε στοιχείο ενός ηλεκτρικού συστήματος (π.χ. γεννήτρια, μετασχηματιστής, κινητήρας κλπ) μπορεί να πάθει βλάβη, που προέχετε είτε από εξωτερικό είτε από εσωτερικό αίτιο. Μια τέτοια βλάβη συνίσταται σε βραχυκύκλωμα που εκδηλώνεται άμεσα ή εξελίσσεται σταδιακά. Επιπλέον είναι γνωστό ότι κάθε υπέρβαση των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας ενός στοιχείου του ηλεκτρικού συστήματος (π.χ. της τάσης) ή της ικανότητας φορτίσεως του, μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος μιας διάταξης προστασίας ενός ηλεκτρικού συστήματος, συνίσταται στο να προλάβει μια βλάβη ή εάν για τον οποιοδήποτε λόγο συμβεί ένα σφάλμα, να περιορίσει κατά το δυνατό περισσότερο τις επιπτώσεις του στο κλειστό σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.