Τεχνο - οικονομική μελέτη γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης - ψύξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2008 (EL)
Τεχνο - οικονομική μελέτη γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης - ψύξης

Γιαννόπουλος, Ιωάννης

H θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας και η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που πηγάζει από το εσωτερικό της γης. Μεταφέρεται στην επιφάνεια με θερμική επαγωγή και με την είσοδο στον φλοιό της γης λειωμένου μάγματος από τα βαθύτερα στρώματά της.Όλοι μας στεκόμαστε πάνω στην επιφάνεια ενός τεράστιου λέβητα Χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διάσπαση των φυσικών ραδιενεργών στοιχείων διατηρεί το εσωτερικό του πλανήτη μας σε θερμοκρασία περίπου 7.000° C. Στην εργασία, ορίζεται τι είναι η γεωθερμία, που βρίσκονται οι γεωθερμικές πηγές στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος που εντοπίζεται η γεωθερμική ενέργεια και πως διακρίνονται οι γεωθερμικές πηγές και πού χρησιμοποιείται η γεωθερμική ενέργεια. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος που παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη γεωθερμία. Ακολουθεί η τεχνο-οικονομική μελέτη γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.