Αυτόματος έλεγχος λειτουργιάς κλιματιστικού με βάση τις συνθήκες περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αυτόματος έλεγχος λειτουργιάς κλιματιστικού με βάση τις συνθήκες περιβάλλοντος

Μόσχος, Χριστόφορος

H πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ένα σύστημα ελέγχου κλιματιστικής μονάδας. Ο κλιματισμός είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας καθώς η ποιότητα του περιβάλλοντος επιδρά στην ζωή μας. H εργασία βασίζεται σε ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα που χωρίζεται σε δύο μέρη: το ψυκτικό και το ηλεκτρικό μέρος. Στο ψυκτικό μέρος έχουμε συμπυκνωτή, συμπιεστή, εξατμιστή και ψυκτικό υγρό. Στο ηλεκτρικό τμήμα εστιάσαμε στον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή P.L.C., στο inverter και στα αισθητήρια. Για την λειτουργία του εισάγουμε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας από το πολυβάθμιο ποτενσιόμετρο, η τιμή αυτή συγκρίνεται με την τιμή του περιβάλλοντος και στην συνέχεια το plc με το inverter ελέγχουν το ψυκτικό μέρος. Με την ευελιξία του προγραμματισμού αναπτύσσουμε πρόγραμμα ελέγχου προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χώρου και τις ιδιαίτερες περιβαντολλογικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να ελέγχεται ο κλιματισμός με μεγάλη ακρίβεια και βέλτιστη απόδοση. Τα πλεονεκτήματα αυτής της κλιματιστικής μονάδας είναι η έξυπνη συντήρηση και τα ημερολογιακά στοιχεία του αυτοματισμού της εγκατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Κλιματισμός - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.