Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την καινοτομία: παραδείγματα εφαρμογών, καινοτόμων πολιτικών από επιχειρήσεις στον ελλαδικό και διεθνή χώρο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την καινοτομία: παραδείγματα εφαρμογών, καινοτόμων πολιτικών από επιχειρήσεις στον ελλαδικό και διεθνή χώρο

Πράπας, Πέτρος
Φλώρος, Γεώργιος

Μιλώντας για καινοτομία χωρών και ιδιαίτερα για σύγκριση χωρών ως προς την καινοτομία, δεν αναφερόμαστε μόνο στην παραγωγή και διάθεση καινοτομικών προϊόντων που βασίζονται στην τεχνολογία, αλλά και σε ευρύτερες επιχειρηματικές, κοινωνικές και θεσμικές καινοτομίες. Παρόλο που καινοτομίες παράγονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι οικονομικά ισχυρές καινοτομίες εξακολουθούν να προέρχονται κατά κύριο λόγο από οικονομίες όπου οι δεσμεύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη είναι ισχυρές, τα εμπόδια για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σχετικά μικρά, το εργατικό δυναμικό ταλαντούχο, τα πνευματικά δικαιώματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί είναι ευνοϊκό. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να γεφυρωθεί το χάσμα των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την καινοτομία απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα, μεγαλύτερη και πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο, πιο ουσιαστική συμμετοχή της καινοτομίας στις στρατηγικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευνοϊκές δημόσιες πολιτικές για την καινοτομία, ώστε να είναι δυνατή η παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Προκειμένου να αναλυθεί η καινοτομία και να εντοπιστεί η σχετική θέση μιας χώρας απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγισή της, η οποία συνενώνει πτυχές που εκτείνονται από τις υποδομές, το θεσμικό και το οικονομικό περιβάλλον, μέχρι το σύνολο των αξιών, της κουλτούρας και των σχέσεων εμπιστοσύνης που διέπει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να καταδείξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την καινοτομία. Ακόμη θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογών, καινοτόμων πολίτικων από επιχειρήσεις στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα οδηγήσουν σε προτάσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής και τη χάραξη κατευθύνσεων για βελτίωση της καινοτομίας στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)