Αξιολόγηση Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: στατιστική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αξιολόγηση Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: στατιστική ανάλυση

Πολυχρονίδης, Γεώργιος

Η εργασία αποτελεί μέρος της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μια στατιστική έρευνα της άποψης των φοιτητών σε σχέση με το τμήμα στο οποίο φοιτούν, με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων. Στην εργασία γίνετε αναφορά στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου από την ΑΔΙΠ καθώς και η ανάλυση και η περιγραφή της δομής των ερωτηματολογίων. Έγινε ανάλυση των βασικών αποτελεσμάτων, παρουσίαση γενικών στατιστικών βάση του ποσοστού εγγεγραμμένων και συνολικών στατιστικών ανά ερώτηση. Τέλος παρουσιάστηκε η στατιστική ανάλυση ανά μάθημα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και έγινε η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Τεχνολογική εκπαίδευση
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.