Αξιολόγηση Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: στατιστική ανάλυση

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Αξιολόγηση Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: στατιστική ανάλυση

Πολυχρονίδης, Γεώργιος

Η εργασία αποτελεί μέρος της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μια στατιστική έρευνα της άποψης των φοιτητών σε σχέση με το τμήμα στο οποίο φοιτούν, με την χρήση δομημένων ερωτηματολογίων. Στην εργασία γίνετε αναφορά στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου από την ΑΔΙΠ καθώς και η ανάλυση και η περιγραφή της δομής των ερωτηματολογίων. Έγινε ανάλυση των βασικών αποτελεσμάτων, παρουσίαση γενικών στατιστικών βάση του ποσοστού εγγεγραμμένων και συνολικών στατιστικών ανά ερώτηση. Τέλος παρουσιάστηκε η στατιστική ανάλυση ανά μάθημα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και έγινε η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
Τεχνολογική εκπαίδευση
Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.