Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα logistics στο στρατό

Δρακοπούλου, Ειρήνη

Η εργασία έχει ως στόχο την καλύτερη και πλήρη, στο βαθμό του εφικτού, κατανόηση της έννοιας των logistics και τη σύγχρονη τάση στη διοίκηση τους καθώς και πως αυτά εφαρμόζονται από τον Ελληνικό Στρατό. Μέχρι όμως να καταλήξουμε σε αυτό το τελικό κομμάτι απαιτείται η προσεκτική μελέτη μερικών εννοιών αλλά και στρατηγικών. Ο σχεδιασμός, η στρατηγική, η λήψη αποφάσεων και οι πολιτικές που μέχρι σήμερα καλούνταν να ακολουθήσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι πλέον υποχρεωτικές να ακολουθηθούν από κάθε επιχείρηση που επιθυμεί το μακροχρόνιο κέρδος και την επιβίωση της και συνεπώς και από το στρατό ο οποίος έχει μια μεγάλη, γεμάτη ιδιαιτερότητες εφοδιαστική αλυσίδα . Αρχικά, θα γίνει ανάλυση του όρου logistics, ιστορική αναδρομή καθώς και όλων των λειτουργιών που περιέχουν. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο στρατό ξηράς και πως αυτός λειτουργεί, καθώς και στη διοικητική μέριμνα η οποία στις αρμοδιότητες της είναι και η εφαρμογή των λειτουργιών logistics. Θα ακολουθήσει ανάλυση των βασικότερων λειτουργιών logistics και τελικά θα παρουσιαστεί μελέτη περίπτωσης μιας μονάδας και πως αυτή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της μέσω πρακτικών logistics που εφαρμόζονται στον επιχειρηματικό κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατιωτική πολιτική
Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.