Μελέτη καταλυτών Αg/Al2O3 για χρήση τους στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) με υδρογονάνθρακες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μελέτη καταλυτών Αg/Al2O3 για χρήση τους στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) με υδρογονάνθρακες

Εύδος, Θωμάς

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αναπτυγμένων, κυρίως, χωρών λόγω της διατάραξης της φυσικής ισορροπίας του οικοσυστήματος που έχει προκληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα οξείδια του αζώτου (NOX) έχουν συμπεριληφθεί στους έξι επικινδυνότερους αέριους ρύπους. Φαινόμενα, όπως αυτό του “θερμοκηπίου”, η μείωση του στρώματος του όζοντος, η όξινη βροχή, χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος των ανθρώπων κ.ά., συνδέονται άμεσα με τις υψηλές συγκεντρώσεις των NOX στην ατμόσφαιρα. Η εμφάνιση των παραπάνω φαινομένων, σε συνδυασμό με την βιομηχανική ανάπτυξη, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για τον έλεγχο και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την μείωση των εκπομπών των NOX.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητήρες
Πετρέλαιο
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.