Κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη βία και την τρομοκρατία = Social problems related to violence and terrorism

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με τη βία και την τρομοκρατία = Social problems related to violence and terrorism

Παπαδόπουλος, Ματθαίος

Στην εργασία γίνεται ανάλυση στα θέματα που σχετίζονται με την βία και την τρομοκρατία Θα αναλυθούν θέματα σχετικά με τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα που επικρατούν στις μέρες μας σε διάφορους τομείς καθώς επίσης και ο συσχετισμός τους με την βία και την τρομοκρατία Παρακάτω γίνεται αναφορά σε ορισμούς, προβλήματα, παραδείγματα και τέλος προτείνονται λύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρομοκρατία
Βία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.