Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η συμπεριφορά τους στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1981–2004

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και η συμπεριφορά τους στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1981–2004

Κονταργύρη, Αικατερίνη
Ξάνθης, Γεώργιος

Με τον όρο μακροοικονομία χαρακτηρίζεται ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται και μελετά μόνο τα οικονομικά προβλήματα ομάδων ή συνόλων αγνοώντας την ατομική συμπεριφορά των υποκειμένων της οικονομίας κάτι με το οποίο ασχολείται η μικροοικονομία. Ασχολείται με μεγέθη όπως είναι το συνολικό εισόδημα, συνολική απασχόληση, συνολικές επενδύσεις κ.α τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο και δρουν στο οικονομικό σύστημα σαν σύνολο. Στην εργασίας μας ασχολούμαστε με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή πιο σύντομα και όπως είναι γνωστό σε όλους μας το Α.Ε.Π. Το Α.Ε.Π. είναι το σύνολο των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα για μια ορισμένη χρονική περίοδο εκφρασμένων σε χρηματικές μονάδες. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σαν ένας από τους κυριότερους δείκτες σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. Τεράστια σημασία δίνεται στην ετήσια μεταβολή των δεικτών του ΑΕΠ που δείχνει την ανάπτυξη που σημείωσε το κάθε κράτος μέσα στο έτος. Η μέτρηση της αξίας του προϊόντος μπορεί να γίνει με δυο μεθόδους: Με την μέθοδο της Προστιθέμενης Αξίας. Με την μέθοδο της τελικής αξίας Επίσης, γίνεται αναφορά στο Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη για την μέτρηση του βιοτικού επιπέδου ενός λαού και στο Α.Ε.Π. ως δείκτης διεθνών συγκρίσεων για την σύγκριση δηλαδή των Α.Ε.Π. δυο χωρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)