Συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό: περίπτωση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα ποιότητας στον αγροτουρισμό: περίπτωση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ζιώγα, Παναγιώτα

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη του τουρισμού επέφερε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία. Έχοντας ως βάση την ποιότητα, επαναπροσανατολίζεται μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών και συγκεκριμένα του αγροτουρισμού. Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών, ανάγκασε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, να υιοθετήσουν υψηλά πρότυπα για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και εξυπηρέτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών γεγονός που αποτελεί στρατηγικό στόχο για την τουριστική ανάπτυξη. Η διασφάλιση της ποιότητας, είναι μία διαδικασία που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ορισμένων συστημάτων ποιότητας, με στόχο την Ολική Ποιότητα. Όσες από τις επιχειρήσεις συμμορφώνονται σε αυτά τα πρότυπα, λαμβάνουν σήματα ποιότητας. Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης, είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτουρισμού είναι πιστοποιημένες σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιοχή μελέτης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου και πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια. Διαπιστώθηκε, μέσα από τη στατιστική ανάλυση, πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει κάποιο σύστημα πιστοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ελάχιστοι επιχειρηματίες δήλωσαν πως είναι διατεθειμένοι να τα μάθουν, και μόνο σε περίπτωση οικονομικής βοήθειας από το κράτος, να τα εφαρμόσουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.