Εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στην διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Παπασπύρος, Βασίλειος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η έρευνα ολοκληρώθηκε μέσα από έξι κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έρευνα με σκοπό να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει σε θεωρίες γύρω από τη ποιότητα, επιστημονικές προσεγγίσεις και αναφέρεται στο μοντέλο της διοίκησης ολικής ποιότητας. Καταγράφονται τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, το εγχειρίδιο ποιότητας καθώς και τα βραβεία ποιότητας. Συνεχίζοντας, το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στα ξενοδοχειακά καταλύματα και η διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, παραθέτοντας όλα τα βασικά στοιχεία που αφορούν το κλάδο αυτό. Το τέταρτο κεφάλαιο εν συνεχεία αφόρα τον συγκερασμό της διοίκησης ολικής ποιότητας με το hotel management όπου αναφέρονται εφαρμογές και μέθοδοι για την πραγματοποίηση αυτού. Προχωρώντας, στο πέμπτο κεφάλαιο συναντάμε συνολικά τα συμπεράσματα της ερευνάς. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο όπου παρατίθεται η βιβλιογραφία της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Διοίκηση ολικής ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.