Μέτρηση αρμονικών επιπέδων τάσης και ρεύματος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μέτρηση αρμονικών επιπέδων τάσης και ρεύματος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Αθανασίου, Ιωάννης

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την παρουσία των αρμονικών τάσης και ρεύματος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για την βιομηχανία και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Οι μετρήσεις έγιναν με το όργανο ΗΤ GSC 57. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στους βασικούς ορισμούς των αρμονικών, στις πηγές των αρμονικών, στις επιπτώσεις, στα όρια τους που ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί και στους τρόπους εξάλειψης τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο όργανο μετρήσεων και τον τρόπο που πήραμε τις μετρήσεις μας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι μετρήσεις που πάρθηκαν παραστατικά, τους υπολογισμούς μας και στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρατεθεί το τελικό συμπέρασμα για το επίπεδο των αρμονικών μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.