Μελέτη και κατασκευή μεταβλητού αυτομετασχηματιστή 40-440 Volt, 400VA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και κατασκευή μεταβλητού αυτομετασχηματιστή 40-440 Volt, 400VA

Σιούτας, Ηλίας
Κωστιδάκης, Ιωάννης

Οι μετασχηματιστές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί ένα βασικό είδος μετασχηματιστών, τους αυτομετασχηματιστές. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και κατασκευή ενός μεταβλητού αυτομετασχηματιστή με ισχύ 400VA και τάση εξόδου από 40-440V. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια θεωρητική ανάλυση του θέματος της εργασία μας, τα είδη των αυτομετασχηματιστών και τις εφαρμογές τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους σε σχέση με τους κοινούς μετασχηματιστές. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετηθεί το κατασκευαστικό κομμάτι της εργασίας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υπολογισμοί, φωτογραφίες από την κατασκευή και το μονογραμμικό σχέδιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.