Τεχνικές προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από υπέρταση σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Τεχνικές προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από υπέρταση σε κτηριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ζαννής, Λεωνίδας

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των διατάξεων προστασίας στις κατασκευές χαμηλής και μέσης τάσης από υπερτάσεις. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στα αίτια δημιουργίας κρουστικών υπερτάσεων και στις ζημίες οι οποίες προκαλούνται από αυτές και στην συνέχεια στους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων που μας προστατεύουν από αυτές τις καταστάσεις. Αναλύετε η διαφορά προστασίας χαμηλής με μέσης τάσης, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των απαγωγέων της κάθε περίπτωσης. Τέλος παρουσιάζετε το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που πρέπει να υπάρχει σε κάθε κτήριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική ασφάλεια
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.