Ενεργειακή ανάλυση και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματου έλεγχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ενεργειακή ανάλυση και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματου έλεγχου

Άνθης, Μιχαήλ

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας, είναι η ενεργειακή αναλυση, η εξέταση διαφόρων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ο σχεδιασμός ενός συστήματος αυτομάτου έλεγχου για τις κτηριακές εγκαταστάεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η πτυχιακή αυτή εργασία είναι χωρισμένη σε τρείς θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, επιτελείται μια Ενεργειακή Επιθεώρηση. Στόχος της είναι να υπολογιστεί η ποσότητα της καταναλισκόμενης ενέργειας στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και να αντιστοιχιστεί σε ποιους τομείς καταναλώνεται η ενέργεια αυτή. Γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται οι ενεργειακές αναλύσεις και στην μεθοδολογία με την οποίο επιτελούνται. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα τις ενεργειακής ανάλυσης και το ενεργειακό κόστος λειτουργιάς του κτηρίου. Στην δεύτερη ενότητα, λαμβάνει χώρα, η ανάλυση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό να επιτευχθεί η απαιτουμένη εξοικονόμηση. Παρουσιάζονται οι προτεινόμενες προτάσεις, χωρισμένες στις τρεις κατηγορίες: επεμβάσεις νοικοκυρέματος, χαμηλού κόστους και ανακατασκευής. Βασικά κριτήρια για την επιλογή είναι: το κόστος, η εφαρμοσιμότητα τους και η απόδοση τους για την περίπτωση μας. Στην τελευταία ενότητα, με τίτλο Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου, παρουσιάζεται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κτηρίου. Στην αρχή της ενότητας γίνεται η εισαγωγή στα Συστήματα Έλεγχου Κτιρίου και στην συνέχεια γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του υλικού που χρησιμοποιείται στα συστήματα αυτά και της δομής τους. Εν τέλει ακολουθεί ο βήμα βήμα σχεδιασμός, ενός Συστήματος Κεντρικού Έλεγχου Κτιρίου, βασισμένο στο πρωτόκολλο Ν2 της Johnson Controls Inc. με εφαρμογή κατασκευασμένη αποκλειστικά για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.