Φωτοβολταϊκό πάρκο 100 KW, διασυνδεμένο στο δίκτυο χαμηλής τάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Φωτοβολταϊκό πάρκο 100 KW, διασυνδεμένο στο δίκτυο χαμηλής τάσης

Στεφανίδης, Ευριπίδης
Καρακέλης, Ευάγγελος

Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στη μελέτη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού διασυνδεμένου στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Η ονομαστική ισχύς του σταθμού ανέρχεται στα 100kW. Για την εξομοίωση της λειτουργίας του σταθμού χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα PVSYST 5.5. Με τη χρήση και κατανόηση του συγκεκριμένου προγράμματος προσπαθούμε ταυτόχρονα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την μοντελοποιημένη λειτουργία των φωτοβολταϊκών. Στο πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα , για φωτοβολταικους σταθμούς μέχρι 150 ΚW.Θα αναλυθούν τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία και θα γίνει αναφορά στο νέο νομό για τα Α.Π.Ε 3851-2010 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην ηλιακή γεωμετρία και στους ορισμούς που αφορούν τα φωτοβολήθηκα και την κατανόηση λειτουργιάς τους Στο 3 κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στου ημιαγωγούς και την συμπεριφορά τους. Θα παρουσιαστεί περιληπτικά ο τρόπος κατασκευής ηλιακών κυψελών και επεξεργασίας του πυριτίου. Στην συνεχεία θα γίνει μια παρουσίαση των τύπων των πλαισίων που υπάρχουν στην αγορά των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους και θα γίνει εκτενή αναφορά στην σκίαση των πάνελ με ένα παράδειγμα από το PV-SOL.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.