Θεραπευτικός τουρισμός: Λουτρά Πόζαρ: εξέλιξη, προοπτική και μέλλον = Therapeutic tourism: hot springs of Pozar: development, perspective and future

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Θεραπευτικός τουρισμός: Λουτρά Πόζαρ: εξέλιξη, προοπτική και μέλλον = Therapeutic tourism: hot springs of Pozar: development, perspective and future

Μόλη, Ιορδάνα
Μόλη, Αικατερίνη

Αν και ο θεραπευτικός τουρισμός έχει τις ρίζες του από τους αρχαίους ακόμα χρόνους, ιδιαίτερα στις μέρες μας παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον προς τον Ιαματικό τουρισμό και την Λουτροθεραπεία. Η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πλουσιότερες χώρες σε Ιαματικές πηγές, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Τις Λουτροπόλεις επισκέπτονται άτομα διαφόρων ηλικιών είτε για θεραπευτικούς λόγους είτε για αναψυχή. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει στο αναγνώστη μια σαφή εικόνα της κατάστασης των Ιαματικών πηγών και του θεραπευτικού τουρισμού γενικά και συγκεκριμένα των Ιαματικών Λουτρών Πόζαρ. Γίνεται μια γενική αναφορά στον τουρισμό, διαχωρίζονται οι κατηγορίες, οι μορφές του τουρισμού καθώς και οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που ο τουρισμός δημιουργεί. Γίνεται ανάλυση του εναλλακτικού τουρισμού και παρουσιάζονται αναλυτικά οι μορφές αυτού του είδους του τουρισμού. Παρουσιάζεται ο Ιαματικός τουρισμός, τα γενικά χαρακτηριστικά του καθώς επίσης και η εξέλιξη του με την πάροδο των χρόνων. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή της υδροθεραπείας, ως τομέας του Ιαματικού τουρισμού. Γίνεται μια παρουσίαση της Λουτρόπολης των Ιαματικών Λουτρών Λουτρακίου Πόζαρ καθώς και της γύρο περιοχής. Τέλος περιγράφεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Λουτρών Λουτρακίου Πόζαρ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιαματικές πηγές
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.