Πράσινη ανάπτυξη και οικονομική αποτίμηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πράσινη ανάπτυξη και οικονομική αποτίμηση

Ασωνίτης, Νικόλαος
Γρηγοράκος, Ιωάννης

Η εργασία πραγματεύεται την σημαντικότητα της πράσινης ανάπτυξής περιγράφοντας εκτενώς τις πιθανές μορφές της, τις επιδράσεις της στο σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, καθώς και μια ενδελεχή ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρατίθεται η ιστορική αναδρομή του αναπτυξιακού μοντέλου, οι επιδράσεις των εξωτερικών παραγόντων – μεταξύ των οποίων και οι επιρροές του φιλελευθερισμού-, σκιαγραφούνται σημεία προς βελτίωση και προτείνονται πιθανές βιώσιμες λύσεις. Εν συνεχεία, αναλύει διεξοδικά κάθε πτυχή της «πράσινης ανάπτυξης» μέσα από τον ορισμό , τους εμπλεκόμενους φορείς, τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς στην εξέλιξη της, και τέλος αποσκοπεί στην δημιουργία μιας συνειδητής φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης. Κλείνοντας, η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την οικονομική αποτίμηση όσων περιγράφηκαν σε αυτή νωρίτερα. Παρέχεται μια συνολική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, και μετουσιώνει την ανθρώπινη διάσταση της μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη και στοχευμένα παραδείγματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.