Μελέτη αυτόνομης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδοσίας από δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω υποσταθμού υψηλής τάσης σε διυλιστήριο πετρελαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη αυτόνομης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τροφοδοσίας από δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω υποσταθμού υψηλής τάσης σε διυλιστήριο πετρελαίου

Τσιλιχρήστος, Ευάγγελος

Σε αυτήν την εργασία αναπτύσσεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του δικτύου του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου, όπου περιλαμβάνει την τροφοδοσία του διυλιστηρίου η οποία επιτυγχάνεται με τους εξής δύο τρόπους. Κατά κύριο τρόπο από τρεις γεννήτριες, οι οποίες καθιστούν την ηλεκτροδότηση του διυλιστηρίου αυτόνομη και κατά δεύτερο τρόπο, ως εφεδρεία, από δύο γραμμές της Δ.Ε.Η. Γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των τριών γεννητριών, δύο αερίου και μία ατμού, καθώς και για το σύστημα που διαθέτουν για την απόρριψη φορτίων και τη διαχείριση ισχύος, όπως και για όλες τις πιθανές συνδεσμολογίες μεταξύ των γεννητριών. Στη συνέχεια γίνεται μία περιγραφή του κεντρικού υποσταθμού, που ονομάζεται R-7000 δηλαδή, μία πλήρη ανάλυση στα μέρη τα οποία τον αποτελούν που είναι διακόπτες των 2500 Α με μονωτικό αέριο εξαφθοριούχο θείο SF6, μετασχηματιστής τάσεως 150KV / 6KV, μπάρες τροφοδοσίας των υποσταθμών, προστασίες των 6KV ,συστήματα γείωσης και συστήματα αυτοματισμού, καθώς και σε σφάλματα και ρεύματα βραχυκύκλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.