Επιτυχημένες πωλήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επιτυχημένες πωλήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κρικέλης, Γεώργιος

Η ιδιωτική πρωτοβουλία και το «επιχειρήν» είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης οικονομίας. Φυσικά όλες οι προσπάθειες δεν έχουν ούτε την ίδια κατάληξη ούτε και το ίδιο μέγεθος. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος τους, δηλαδή τα κεφάλαιά τους, τα κέρδη τους, τον αριθμό των προσώπων που απασχολούν, διακρίνονται σε μικρομεσαίες, μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες. Εμείς στη μελέτη μας αυτή θα ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με επιχειρήσεις δηλαδή που η κεφαλαιοποίησή τους είναι μικρομεσαία, απασχολούν μικρό αριθμό ανθρώπων, ανταγωνίζονται συνήθως με μεγαλύτερες εταιρείες, το ποσοστό του μεριδίου αγοράς που κατέχουν είναι μικρό, αλλά τα κέρδη τους αναλογικά με το μέγεθος τους δεν είναι απαραίτητα μικρά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως θα δούμε και θα αναλύσουμε στην πορεία. Σε αυτό που πρέπει να σταθούμε και να γίνει ιδιαίτερη μνεία είναι ότι δεν πρέπει να γενικολογούμε όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εντύπωση πως όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν απλά και μόνο για την επιβίωσή τους, είναι πέρα για πέρα εσφαλμένη. δεν είναι τυχαίο πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποστηρίζονται τόσο από τις κυβερνήσεις των κρατών τους όσο και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα με τη μορφή επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πωλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.