Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης: η περίπτωση της αντλίας θερμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης: η περίπτωση της αντλίας θερμότητας

Βραζέλης, Ζαχαρίας

Στην παρούσα μελέτη αρχικά αναφέρονται τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν τον πλανήτη, δηλαδή το οικονομικό, το οικολογικό και το ενεργειακό. Στη συνέχεια, επιχειρείται η σύνδεση των προβλημάτων αυτών με την ανάπτυξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λύση που προσφέρουν στα προβλήματα αυτά. Σκόπιμη σε αυτό το σημείο κρίνεται η συνοπτική παρουσίαση των κατηγοριών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωρώντας, παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας όπως για παράδειγμα οι ιστορικές καταβολές της, το που οφείλει το όνομά της, και η γενική αρχή λειτουργίας της. Γίνεται διακριτοποίηση των αντλιών σε διάφορες επιμέρους κατηγορίες και επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο οι αντλίες θερμότητας κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιδοτούνται από τα κράτη και την ευρωπαϊκή ένωση. Στη συνέχεια της έρευνας πραγματοποιείται εμβάθυνση στον τρόπο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, ξεκινώντας με την αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της και συνεχίζοντας με μία στοχοποιημένη αναφορά στα κυριότερα της μηχανικά μέρη. Περιγράφονται τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες και ο ρόλος τους, ενώ καταγράφεται ο βαθμός απόδοσης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Θέρμανση και κλιματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.