Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής δερμάτινων ρούχων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής δερμάτινων ρούχων

Καϊτόζης, Εμμανουήλ

Βασικό ερώτημα της εργασίας, αποτελεί, το κατά πόσο συντελεί στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων δερμάτινων ρούχων η διασφάλιση της ποιότητας στη χώρα μας, καθώς και να μελετηθούν οι κίνδυνοι και οι προοπτικές του ευρύτερου κλάδου παραγωγής δερμάτινων ρούχων. Η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί για την διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να διαχωριστεί στα επιμέρους τμήματα: Α. Αρχικά θα γίνει έρευνα (θα γίνει περισυλλογή ιστοσελίδων και επιστημονικών άρθρων), σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δέρματος και Β. Στην συνέχεια, θα αναλυθεί με την βοήθεια της βιβλιογραφίας την συμβολή της ποιότητας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναφερθεί στον κλάδο του δέρματος και στην ανάλυση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μελετηθεί το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που επιβάλλει το πρότυπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.