Περιγραφή και λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου και εγκατάστασης διυλιστηρίου Β.Ε.Α

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Περιγραφή και λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου και εγκατάστασης διυλιστηρίου Β.Ε.Α

Λάτσης, Κωνσταντίνος

Στην εργασία αυτή θα αναπτυχθούν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του δικτύου του διυλιστηρίου η οποία περιλαμβάνει τον κεντρικό υποσταθμό R-7000. Θα γίνει αναλυτική περιγραφή του R-7000 δηλαδή εκτεταμένη αναφορά στα μέρη τα οποία τον αποτελούν που είναι διακόπτες των 2500 Α με μονωτικό αέριο εξαφθοριούχο θείο SF6, μετασχηματιστής τάσεως 150kV / 6kV, μπάρες τροφοδοσίας των υποσταθμών, προστασίες των 6kV, συστήματα γείωσης και σύστημα αυτοματισμού των κυψελών. Παράλληλα θα αναπτύξουμε τους τρόπους τροφοδοσίας του διυλιστηρίου ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του. Έχει προβλεφθεί για λόγους ασφαλείας, η τροφοδοσία του διυλιστηρίου να γίνεται με δυο, ακόμα και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με τρεις, διαφορετικούς τρόπους. Τέλος, θα αναπτύξουμε και ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα αυτοματισμού το auto transfer.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.