Ανάλυση αρμονικών τάσης, ρεύματος και συνολικής μόλυνσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση αρμονικών τάσης, ρεύματος και συνολικής μόλυνσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα

Παπούλια, Δήμητρα - Αικατερίνη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μέτρηση των επίπεδων αρμονικών που έγιναν στο κτίριο Δ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ και σε διάφορους βοηθητικούς χώρους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο μετρητικό όργανο FLUKE 1735 Power Logger. Στα πρώτα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές αρχές των αρμονικών και το θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές πηγές που δημιουργούν τις αρμονικές. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο όργανο μέτρησης και παρουσιάζονται οι τεχνικές του δυνατότητες, οι δυνατότητες μέτρησης, το μέγεθος των σφαλμάτων κατά τη μέτρηση, οι αισθητήρες ρεύματος και τάσης, καθώς και οι δυνατές συνδεσμολογίες μέτρησης. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του κτιρίου από το οποίο λήφθηκαν οι μετρήσεις, των φορτίων που είναι εγκατεστημένα σε αυτό καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού του κυκλώματος. Τέλος, παρατίθενται τα διαγράμματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις και πιο συγκεκριμένα τα διαγράμματα τάσεων, ρευμάτων και ολικής αρμονικής παραμόρφωσης (τάσης, ρεύματος και rms τιμή).

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.