Λειτουργία και ανάλυση αυτόματου καυστήρα πέλλετ κεντρικής θέρμανσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Λειτουργία και ανάλυση αυτόματου καυστήρα πέλλετ κεντρικής θέρμανσης

Παπαδόπουλος, Γεώργιος

Στην παρούσα εργασία το τελικό pellet εξετάζεται ως καύσιμο στα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θέρμανση χώρων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των συστημάτων θέρμανσης με καυστήρα pellet και αναφέρονται τα κύρια στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος καθώς και τα πλεονεκτήματα του σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Το δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας σχετίζεται με τον καυστήρα pellet και στις προδιαγραφές ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ελεγκτών που χρησιμοποιούνται για τον αυτοματισμό του καυστήρα πέλλετ. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα με καυστήρα pellet . Τέλος στα συμπεράσματα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της εργασίας που σχετίζονται με τις αποτελεσματικότερες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης με καυστήρα pellet και αναφέρονται στοιχεία για την οικονομική απόδοση ενός τέτοιου συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.