Μελέτη θέρμανσης τετραώροφης οικοδομής, με την χρήση υβριδικού συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και φωτοβολταϊκών και τέλος οικονομοτεχνική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη θέρμανσης τετραώροφης οικοδομής, με την χρήση υβριδικού συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και φωτοβολταϊκών και τέλος οικονομοτεχνική μελέτη

Μπόκαρης, Αναστάσιος

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των θερμικών απωλειών κτηρίων βάσει μελέτης θερμομόνωσης που εκπονείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης και τις οδηγίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Αναλύεται η μεθοδολογία σύνταξης της μελέτης θερμομόνωσης και τα επιμέρους τμήματα των συστημάτων θέρμανσης, καθώς και τα διάφορα συστήματα θέρμανσης. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του τομέα θέρμανσης από ΑΠΕ. Παρ'όλο που για τη θέρμανση χώρων επικρατεί το πετρέλαιο με ποσοστό 75% έναντι των ΑΠΕ, καθώς η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση χώρων αυξάνεται μαζί με το κόστος του πετρελαίου οι καταναλωτές αναζητούν πιο βιώσιμες τεχνολογίες θέρμανσης. Το ποσοστό χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση χώρων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και το ποσοστό χρήσης φυσικού αερίου παραμένει ασήμαντο. Ο άνθρακας έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί ως μέσο θέρμανσης χώρων και χρησιμοποιείται μόνο ως βοηθητικό μέσω θέρμανσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Κατοικίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.