Κατασκευή αυτόνομου ενεργειακά στεγάστρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κατασκευή αυτόνομου ενεργειακά στεγάστρου

Πετρίδης, Αθανάσιος

Η πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τη μελέτη και κατασκευή αυτονόμου ενεργειακά στεγάστρου στη στάση λεωφορείου του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με γνώμονα την ανάγκη φωτισμού για την ασφάλεια των φοιτητών κατά τις νυκτερινές ώρες. Γίνεται αναφορά στα αυτόνομα Φ/Β συστήματα ως προς το όφελος, τις ανάγκες και την απόδοση τους. Για την εγκατάσταση τους σε κτίρια και κατοικίες αναφέρονται οι προϋποθέσεις, τα είδη και τα βασικά μέρη που τα αποτελούν. Επίσης παρουσιάζονται στοιχειά, αποτελέσματα μετρήσεων καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ενεργειακή έρευνα
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.