Στρατηγική Marketing προϊόντων χυμού: η περίπτωση της ΜΕΒΓΑΛ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Στρατηγική Marketing προϊόντων χυμού: η περίπτωση της ΜΕΒΓΑΛ

Λιουδάκης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε έχοντας ως αντικείμενο τη στρατηγική μάρκετινγκ προϊόντων χυμού στην περίπτωση της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ. Αρχικά δίνεται η παρούσα κατάσταση της εταιρείας και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της, τα οικονομικά της στοιχεία καθώς και το ανθρώπινο και το τεχνολογικό δυναμικό της. Η στρατηγική μάρκετινγκ της ΜΕΒΓΑΛ για το έτος 2005 προσπαθεί να επιτύχει την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην αγορά του φρέσκου χυμού κατά 5,5% να αυξήσει την αναγνωρισιμότητας του προϊόντος της, με βελτίωση του δικτύου διανομής της και να προβεί στην εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων. Ο στόχος των κερδών τίθεται στα 1.180 τόνους κατανάλωσης χυμού. Ο όγκος των πωλήσεων είναι 126% αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη συνέχεια γίνεται μία επισήμανση των διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την παραγωγική διαδικασία. Τέλος, δίνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Χυμοί - Αναψυκτικά
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.