Μελέτη και μετρήσεις θερμικής καταπόνησης αγωγών και γεφυρών του δικτύου διανομής μέσης τάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη και μετρήσεις θερμικής καταπόνησης αγωγών και γεφυρών του δικτύου διανομής μέσης τάσης

Ζήκας, Κωνσταντίνος

Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα γίνει υπολογισμός της θερμικής καταπόνησης των αγωγών ACSR και των συνδετικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης της Δ.Ε.Η. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί δοκιμαστικό σύστημα όπου θα γίνουν και μετρήσεις με χρήση θερμοκάμερας και θερμοκρασιόμετρου laser. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με σύγκριση μετρήσεων με υπολογισμούς.θα γίνει η περιγραφή του συμβάντος, καθώς και η περιγραφή της γραμμής μέσης τάσης που σχετίζεται με το συμβάν και η χωρική συσχέτισή της με την κτηνοτροφική μονάδα. Επίσης θα αναφερθούν ορισμένα στοιχεία όπου αφορούν την θερμική καταπόνηση των αγωγών ACSR και των συνδετικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο διανομής μέσης τάσης της Δ.Ε.Η.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.