Προστασία των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προστασία των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης

Νούσης, Ιωάννης

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά στον ορισμό μέσης και χαμηλής τάσης κυρίως των εναέριων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στα μέσα προστασίας τους. Στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε τα είδη των δικτύων της μέσης τάσης και ανάλυση της λειτουργίας τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μέσα προστασίας των γραμμών διανομής της μέσης τάσης και η ανάλυσή τους. Αρχικά έχουμε τις ασφάλειες μέσης τάσης δύο ειδών (σκόνης και εκτόνωσης). Έπειτα ακολουθούν οι διακόπτες ισχύος όπου γίνεται αναφορά στα είδη τους και στον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια έχουμε τους διακόπτες αυτόματης επαναφοράς (μονοπολικούς και τριπολικούς) και τον πίνακα ελέγχου του κάθε διακόπτη ανάλογα με τον τύπο του. Γίνεται επίσης αναφορά στους αποζεύκτες και τους γειωτές. Έπειτα αναλύονται οι διακόπτες απομόνωσης των τύπων GW, GN3, GN3VE και GH καθώς και οι απαγωγείς υπερτάσεων (αλεξικέραυνα). Τέλος εχουμε τον ορισμό της χαμηλής τάσης, τα είδη των κιβωτίων ασφαλειών, των ασφαλειών χαμηλής τάσης και τους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων (SPD).

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.