Προσομοίωση επαγόμενων τάσεων και ρεύματος σε υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς διερχόμενους από φωτοβολταϊκό πάρκο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προσομοίωση επαγόμενων τάσεων και ρεύματος σε υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς διερχόμενους από φωτοβολταϊκό πάρκο

Ψωμάς, Θεόδωρος

Στόχος στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη και η προσομοίωση των επαγόμενων τάσεων και ρευμάτων που προκαλούνται σε υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς από καλώδια μέσης τάσης σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Θα πραγματοποιηθεί εκτενής παραμετρική ανάλυση προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση διαφόρων παραμέτρων. Για την προσομοίωση των ηλεκτρικών μεγεθών θα χρησιμοποιηθεί το εξειδικευμένο λογισμικό ATP. Οι προσομοιώσεις έχουν γίνει για εξήντα τέσσερις περιπτώσεις των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για περιπτώσεις κανονικής λειτουργίας αλλά και για περιπτώσεςι σφαλμάτων και μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα για επαγγελματίες αγρότες αλλά και για μηχανικούς

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.