Αντλία θερμότητας ως εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης και τεχνοοικονομική μελέτη εγκατάστασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αντλία θερμότητας ως εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης και τεχνοοικονομική μελέτη εγκατάστασης

Μουκαζής, Γεώργιος

Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας και η αναζήτηση νέων φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών πηγών, αποτελούν ένα σύγχρονο ζήτημα στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης. Η αύξηση των τιμών των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη ένας παράγοντας που στρέφει τον άνθρωπο σήμερα σε αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης. Η αντλία θερμότητας αποτελεί μια αποδοτική, λειτουργικά οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση στο ζήτημα της θέρμανσης. Στο πρώτο μέρος της παρούσας πτυχιακής εργασίας μελετάται διεξοδικά η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Ακολούθως, παρουσιάζεται η εκπόνηση μιας τεχνοοικονομικής μελέτης για συγκεκριμένο κτίριο στη ζώνη Δ του ΚΕΝΑΚ και πραγματοποιείται σύγκριση με την υφιστάμενη (συμβατική) μέθοδο θέρμανσης του κτιρίου. Στην τελευταία ενότητα της εργασίας παραθέτονται τα συνολικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη του εν λόγω θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Θέρμανση και κλιματισμός
Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.