Ανάπτυξη συστημάτων παροχής βοηθητικών υπηρεσιών από διανεμημένες πηγές ενέργειας στο μελλοντικό έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη συστημάτων παροχής βοηθητικών υπηρεσιών από διανεμημένες πηγές ενέργειας στο μελλοντικό έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο

Κωστόπουλος, Γεώργιος

Το κεφάλαιο αυτή αναφέρεται στις βοηθητικές υπηρεσίες φωτοβολταϊκών. Αυτό έχει να κάνει με τη ρύθμιση της τάσης και της συχνότητας ενός δικτύου φωτοβολταϊκών με αποτέλεσμα τη ρύθμιση της ενεργού και άεργου ισχύος στην έξοδό του. Αυτό γίνεται με διάφορες αλλαγές μέσα στους αντιστροφείς (inverters) των φωτοβολταϊκών στις περισσότερες περιπτώσεις και με την κατανομή φορτίων σε διάφορα επίπεδα. Οι βοηθητικές ή επικουρικές υπηρεσίες στα φωτοβολταϊκά δίκτυα έχουν πολύ θα μεγάλη αξία και ζήτηση στο μέλλον για οικονομικούς κυρίως λόγους. Ανάλογα με τη ζήτηση ισχύος από τα φορτία το δίκτυο θα προσφέρει την ισχύ που χρειάζονται με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομία του δικτύου. Στην εργασία αυτήν έχει γίνει βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τους τρόπους και τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα και παρέχονται επικουρικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότερες αναφέρονται παρακάτω. Στο τέλος παρουσιάζετε μια πολύ απλή εύκολη και οικονομική τεχνική ελέγχου του μικροδικτύου στην οποία δεν χρειάζεται να επέμβουμε και να αλλάξουμε τους αντιστροφείς επειδή τα βασικά μέρη της τεχνικής αυτής συνδέονται μέσα στα κυκλώματα των φωτοβολταϊκών σειρών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πηγές ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.