Μελέτη εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων σε κτήρια τριτογενούς τομέα για ΖΝΧ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων σε κτήρια τριτογενούς τομέα για ΖΝΧ

Σαββουλίδης, Γεώργιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται η βιωσιμότητα μιας εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων για Ζεστό Νερό Χρήσης σε κτίριο τριτογενούς τομέα. Στο χώρο της μελέτης οι ενεργειακές ανάγκες για ΖΝΧ καλύπτονται αποκλειστικά με χρήση πετρελαίου. Σκοπός μας είναι η αντικατάσταση μέρους από το υπάρχον σύστημα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών για ΖΝΧ από ηλιοθερμικά συστήματα. Εφαρμόζοντας την μέθοδο των καμπυλών f, πραγματοποιούμε προσομοίωση με δυναμικά διασυνδεδεμένα φύλλα του excel που έχουμε φτιάξει, που μας δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε βασικές παραμέτρους. Έτσι μπορούμε να ελέγξουμε την αποδοτικότητα της επένδυσης και το οικονομικό όφελος που μπορεί να επιτευχθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.