Μετατροπές και συγχωνεύσεις ΕΠΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετατροπές και συγχωνεύσεις ΕΠΕ

Δελόγλου, Αλέξανδρος

Σκοπός μελέτης είναι η διερεύνηση των συγχωνεύσεων και των μετατροπών των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά από την ίδρυση των εταιρειών αυτών μέχρι και τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και τη θεώρηση τους. Επιπρόσθετα, προχωράμε και στην καταγραφή των διαδικασιών ως προς τις συγχωνεύσεις των ΕΠΕ αλλά και των απαραίτητων προϋποθέσεων των μετατροπών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.