Μετρήσεις και ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρή βιομηχανική μονάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετρήσεις και ανάλυση ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρή βιομηχανική μονάδα

Βαξεβάνος, Αθανάσιος

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση της εταιρίας Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης με σκοπό να δούμε το πόση ενέργεια καταναλώνεται για την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας αλλά και κυρίως για την παραγωγική λειτουργία. Για την υλοποίηση της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκε αναλυτής ενέργειας με σκοπό να μπορέσουμε να πάρουμε δειγματοληπτικές μετρήσεις και να τις επεξεργαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε την ενεργειακή κατανάλωση της εταιρίας. Επίσης βγάλαμε και συντελεστή κόστους ενεργειακής κατανάλωσης για κάθε κουτάκι συσκευασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υλοποίησης της μελέτης αλλά και η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.