Μελέτη βραχυκύκλωσης υποσταθμών διανομής οικιστικής και βιομηχανικής περιοχής της Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη βραχυκύκλωσης υποσταθμών διανομής οικιστικής και βιομηχανικής περιοχής της Φλώρινας

Αζίσης, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η προσομοίωση των υποσταθμών διανομής οικιστικής και βιομηχανικής περιοχής της Φλώρινας με σκοπό τη διεξαγωγή μελετών βραχυκύκλωσης στα φορτία του δικτύου. Λόγο της πολύπλοκης επίλυσης των προβλημάτων του δικτύου έγινε χρήση του προγράμματος Powerfactory, στην εργασία θα επεξηγηθεί ο τρόπος σχεδιασμού και οι μελέτες βραχυκύκλωσης ακολουθώντας τα πρότυπα VDE0102, IEC60909, ANSI/IEEE C37 και Powerfactory (πλήρης μέθοδος). Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της μελέτης και διεξάγονται οι υπολογισμοί ρευμάτων βραχυκύκλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανική ασφάλεια
Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.