Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κοστολόγηση

Μπαμπατζάνης, Γεώργιος

Η λογιστική του κόστους αναπτύχθηκε σχετικά τελευταία σαν ένας ξεχωριστός τομέας της λογιστικής. Η αρχή της εξέλιξης αυτής προσδιορίζεται στο τέλος του 19ου αιώνα με τη βιομηχανική επανάσταση, όταν οι δραστηριότητες της παραγωγής υπαγόρευαν μια ανάγκη για λεπτομερειακές μετρήσεις του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Η λογιστική του κόστους αναπτύχθηκε πρωταρχικά σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της διοίκησης για πληροφόρηση πάνω στο κόστος του προϊόντος. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει μια τάση να συσχετίζεται η λογιστική του κόστους με τις παραγωγικές λειτουργίες. Εντούτοις, η πληροφόρηση που δίνει η λογιστική του κόστους είναι χρήσιμη για όλους τους τύπους των οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική κόστους
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.