Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας : παρούσα κατάσταση και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Λιγνίτης και λοιπά στερεά καύσιμα της χώρας μας : παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Ηλιάδης, Μιλτιάδης

Ο βασικός σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η συγκέντρωση και παρουσίαση στοιχείων που αφορούν τον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας καθώς και τη θέση των στερεών καυσίμων και ειδικότερα του λιγνίτη σ’ αυτόν. Αναλυτικότερα εξετάζεται ο λιγνίτης σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την εκμετάλευση-αξιοποίηση-ομογενοποίηση-βελτιστοποίηση του λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς. Η εργασία επίσης αναφέρεται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ και γενικότερα στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει ο λιγνίτης στο περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Καύσιμα - Βιομηχανία και εμπόριο
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.