Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα: μια θεωρητικό-οικονομική έρευνα της μεταποιητικής εμπορικής δραστηριότητας του κλάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα: μια θεωρητικό-οικονομική έρευνα της μεταποιητικής εμπορικής δραστηριότητας του κλάδου

Μακαρά, Βέρα

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μια έρευνα της δραστηριότητας της ελληνικής Αργυροχρυσοχοΐας, η οποία αποτελούσε και αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας, έχοντας γνωρίσει μέχρι σήμερα ξεχωριστή άνθηση ανά τους αιώνες. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά γνωρίσματα και ορισμένα στατιστικά στοιχεία του κλάδου τα οποία φανερώνουν την εξέλιξη του στην σύγχρονη πραγματικότητα και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια οικονομική ανάλυση του κλάδου. Προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση όπως το διαθέσιμο εισόδημα, ο τουρισμός κ.α. Εν συνεχεία, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τα προβλήματα του κλάδου τόσο στις παραγωγικές όσο και στις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, λόγω της ιδιαίτερα μειωμένης ζήτησης που παρατηρείται, αφού σε καθημερινή βάση διαπιστώνεται η τάση των Ελλήνων καταναλωτών να μειώνουν τις δαπάνες τους. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στα είδη πολυτελείας. Γίνεται ο εντοπισμός των αγορών που καταναλώνουν αγαθά πολυτελείας, μια από τις οποίες είναι η αχανής αγορά της Κίνας, που οι οικονομικοί μελετητές την κατατάσσουν αυτόματα σε μια αγορά με ιδιαίτερη δυναμική για πολυτελή αγαθά. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προοπτικές του κλάδου. «Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν πάντα ένα δισεπίλυτο πρόβλημα για την πολιτεία. Οι άνισοι όροι πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση, η αδυναμία διαπραγμάτευσης των δανείων και οι αδυναμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά μέσα, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για την χρηματοδότησή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Αργυροχοΐα - Διοίκηση και οργάνωση
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.