Επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών και ποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε εταιρεία παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών και ποτών

Παπαχριστοδούλου, Χρήστος

Το νερό είναι ζωτικό στοιχείο για τη ζωή και βασική πρώτη ύλη για την ανθρώπινη οικονομία. Ο άνθρωπος, που το σώμα του αποτελείται κατά σημαντικό ποσοστό από νερό (περίπου 57%), μπορεί να εξυπηρετηθεί με πολύ μικρή ποσότητα για πόση (περίπου 35 ml/kg βάρους την ημέρα δηλαδή για άτομο βάρους 70 – 75 kg απαιτείται περίπου ποσότητα 2,50 λίτρα την ημέρα), αλλά έχει ανάγκη από πολύ μεγαλύτερη ποσότητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της ατομικής και οικιακής καθαριότητας και των λειτουργιών της πόλεως (100-500 λιτ. / ατ. ημ.) . Εξάλλου οι οικονομικές δρα- στηριότητες (γεωργία, βιομηχανία, ενέργεια κλπ.) καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε για την χρήση του νερού μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα ότι η οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα για χρήση ατομική ή επαγγελματική καταλήγει στην αποχέτευση (συνήθως το 60 – 80% της καταναλώσεως καταλήγει στην αποχέτευση), όπου έχουμε υγρά απόβλητα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα των αποδεκτών, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αν δεν υποβληθούν στην κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποτά
Εμφιάλωση - Σύστημα ποιότητας
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.