Περιβαλλοντική οδοποιία.Βελτίωση Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Ιόνια Οδός).Ευρεία παράκαμψη Αγρινίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Περιβαλλοντική οδοποιία.Βελτίωση Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Ιόνια Οδός).Ευρεία παράκαμψη Αγρινίου

Λίσγαρη, Ευανθία

Η πτυχιακή αυτή εργασία, αναφέρεται στη κατασκευή του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων από το Αντίρριο μέχρι και την έξοδο Αμφιλοχίας» και αφορά το τμήμα της Ευρείας Παράκαμψης Αγρινίου. Το πρώτο κεφάλαιο προϊδεάζει στο τι είναι περιβάλλον γενικά και ποια η έννοια του όσον αφορά την οδοποιία. Δηλαδή ποια μέσα και μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και οικονομικές εκτιμήσεις και προσεγγίσεις, καθώς και η πολιτική τιμών που θα ακολουθηθεί (καθορισμός τιμών, τιμών κατά περιοχές, κάλυψη κοινωνικών δαπανών). Επίσης, αναφέρονται τα στάδια αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι τύποι αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφεται η υπάρχουσα περιβαλλοντική κατάσταση, όσον αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τις ανθρωπογενές και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Στο κεφάλαιο τέσσερα, περιγράφεται το έργο σε επίπεδο μελέτης πάντα, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας - διαχείρισής του. Στη συνέχεια, το πέμπτο κεφάλαιο εκτιμά και αξιολογεί τοις οικολογικές επιπτώσεις (ατμόσφαιρα, έδαφος - υπέδαφος, υδάτινοι πόροι και χλωρίδα - πανίδα). Το τελευταίο κεφάλαιο, δίνει λύσεις αντιμετωπίζοντας όλες τις ανωτέρω επιπτώσεις του πέμπτου κεφαλαίου, κωδικοποιεί τις λύσεις αυτές με τη πρόληψη μέτρων και μέσω ενός διαχειριστικού μοντέλου, παρακολουθεί όλες αυτές τις επιπτώσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται η γεωγραφική θέση-έκταση του υπάρχοντα οδικού δικτύου και γίνεται συσχετισμός με αυτό της μελέτης. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφεται η υπάρχουσα περιβαλλοντική κατάσταση, όσον αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τις ανθρωπογενές και άλλες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα αφορά τα υπάρχοντα οικοσυστήματα, το πληθυσμό, τους ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους, την ηχορύπανση και τις διάφορες επιδράσεις στο έδαφος-υπέδαφος, στους υδάτινους πόρους, στη χλωρίδα-πανίδα, στην ατμόσφαιρα και το κλίμα, στο ιστορικό περιβάλλον και στο φυσικό τοπίο.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.