Ποιότητα νερού λεκάνης Σαριγκιόλ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Ποιότητα νερού λεκάνης Σαριγκιόλ

Ιάκωβος, Παρασκευάς

Η λεκάνη Σαριγκιόλ όπως και ο υδροφόρος αποτελεί μέρος της μεγάλης τεκτονικής τάφρου, η οποία αρχίζει νότια από τα Σέρβια, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα και καταλήγει βόρεια εκτός ελληνικής επικράτειας στο Μοναστήρι Γιουγκοσλαβίας. Η τεκτονική αυτή τάφρος, η οποία έχει διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ δημιουργήθηκε κατά το πλειόκαινο εκ των συνορογενετικών φάσεων των νεοαλπικών πτυχώσεων, όπου επακολούθησαν εκτεταμένες διαρήξεις και μεγάλα και εκτεταμένα τμήματα της περιοχής από την Κοζάνη μέχρι το Μοναστήρι Γιουγκοσλαβίας. Βυθίστηκαν και πληρώθηκαν με μεγάλου πάχους νεογενή και τεταρτογενή ιζήματα, στα οποία σχηματίσθηκαν και τα γνωστά λιγνιτικά κοιτάσματα που εξορύσσονται και τροφοδοτούν τους Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδρογεωλογία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.