ΙΚΑ: μία ιστορική εξέταση για την πριν την κρίση περίοδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
ΙΚΑ: μία ιστορική εξέταση για την πριν την κρίση περίοδο

Νταλαμήσιου, Ευαγγελία

Στη εργασία θα αναφερθούμε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το γνωστό μας ΙΚΑ κάνοντας αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην όλη δημιουργία του, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια αναλυτική παρουσίαση των εσόδων και εξόδων του για την περίοδο 1999 - 2008, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τα βασικά σημεία που χαρακτήριζαν τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς η ανάλυση μας φτάνει μέχρι τον προθάλαμο της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε αρχικά σε μερικά ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και πιο συγκεκριμένα με το ΙΚΑ θέλοντας να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του οργανισμού με το πέρασμα των χρόνων, ενώ στη συνέχεια θα κάνουμε μια παρουσίαση του οργανισμού, ώστε να είναι ευκολότερο στη συνέχεια η κατανόηση της πορείας των εσόδων και εξόδων του οργανισμού. Στόχος μας είναι να δείξουμε εκείνα τα σημεία, που χαρακτηρίζουν την πορεία των εξόδων και εσόδων, ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους που ένα ασφαλιστικό ταμείο, όπως το ΙΚΑ έφτασε να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.