Ηγεσία και πολιτική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ηγεσία και πολιτική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Καριντζιά, Ελένη

Η εργασία πραγματεύεται το θέμα ηγεσία και πολιτική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την πορεία των δύο εννοιών στο πέρασμα του χρόνου. Η αρχή γίνεται με την ανάλυση και την επεξήγηση των δυο εννοιών, ποια είναι η θέση και η σημασία τους. Αναφέρονται οι πολιτικοί θεσμοί που υπάρχουν καθώς επίσης και οι θεωρίες και τα είδη της ηγεσίας. Η εργασία συνεχίζει με την περιγραφή της ηγεσίας και της πολιτικής ως ύψιστες ιδέες. Μαθαίνουμε για τα ελληνικά πολιτικά καθεστώτα, τα βασικά χαρακτηριστικά τους , τα πολιτικά κόμματα όπως επίσης και για το πολιτικό σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα. Στην πορεία της εργασίας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της φιλοσοφικής αντίληψης περί πολιτικής και ηγεσίας. Αναλύεται η πολιτική φιλοσοφία σπουδαίων σοφών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.